Uw partner op het gebied van:

logo Team Bruns

Merkenbeleid

logo Team Bruns

Marketing

logo Team Bruns

Communicatie

De TONKIN® Zelfdiagnose


Analyseer uw huidige merkenbeleid en stel vast of er verbeteringen mogelijk zijn


1) Visie

Is er een visie waarin minimaal is vastgelegd: - wat de kerndoelstellingen zijn vanuit het perspectief van de klant, hiermee geven we het speelveld aan, - wat ons kerntalent is, waar zijn we goed in, waar zit het onderscheid, - wat de kernwaarden zijn, de onwrikbare beleidsprincipes waaraan al ons handelen wordt getoetst en die richtingbepalend zijn. Is deze visie ook operationeel?

Is het antwoord ja, ga dan door naar vraag 2.

Is het antwoord nee of is er twijfel, bel: 020 495 20 23

2) Missie

Is er een missie die meer is dan een one-liner (een mission statement): - een die richting geeft, waarin de doelstellingen van de onderneming vastliggen, - die voor iedereen houvast biedt, - die tot consistentie in de uitvoering van het beleid zorgt, - die uitdaging inhoudt, - die beleidslijnen beschrijft en die de middelen aangeeft voor de uitvoering, - die enthousiasmeert en voor betrokkenheid zorgt. Hanteren beleidsbepalers en beleidsuitvoerders, iedereen dus, deze missie als leidraad?

Is het antwoord ja, ga door naar vraag 3.

Is het antwoord nee of is er twijfel, bel: 020 495 20 23

3) Strategie

Is er een strategisch plan waarbij: - visie en missie maatgevend zijn, - er een vertaling in deelplannen heeft plaatsgevonden naar alle niveau’s zowel intern als extern, - het ook een draaiboek is dat door iedereen gehanteerd wordt, - doel/gedragsgroepen vast liggen, we ze ook kennen, - doelstellingen, - methode/plan van aanpak. Opereren we volgens dat strategisch plan?

Is het antwoord ja, ga dan door naar vraag 4.


Is het antwoord nee of is er twijfel, bel: 020 495 20 23

4) Organizational Identity

Leeft de visie en is het een reflectie van de heersende cultuur:- is er een afstand tussen de huidige cultuur en de gewenste cultuur, - is er een afstand tussen de huidige identiteit en de gewenste identiteit, - kennen we de identiteitselementen, organisatiebreed, en werken we ook naar het gewenste niveau toe, - is er een ‘education permanente’ om die (gewenste) identiteit te waarborgen of ernaartoe te werken, - zijn we ons ervan bewust dat de beeldvorming naar buiten, maar ook naar binnen, wordt bepaald door al het intern en extern handelen, ligt dat vast en is dit ook de basis voor de totale beeldvorming van het bedrijf, - brengen we het juiste beeld over naar onze medewerkers (zijn ze tevreden als werknemers), is dit de basis voor ons HRM-beleid, hoe komen we over op potentiële werknemers, hebben we de juiste/gewenste positie op de arbeidsmarkt?

Is het antwoord ja, ga dan door naar vraag 5.


Is het antwoord nee of is er twijfel, bel: 020 495 20 23

5) Corporate Identity

Zijn de corporate waarden in lijn met de interne waarden: - dragen we uit wie we werkelijk zijn, kunnen we dat waarmaken, - is onze huisstijl daarop gebaseerd, -dragen we dat ook over op de juiste doelgroepen, zijn we daar scherp in, - dekt ons corporate programma de lading, - bereiken we iedereen die we willen bereiken, - zijn we ons ervan bewust dat welk corporate programma dan ook geen zin heeft als intern (vraag 4) niet voor elkaar is.

Is het antwoord ja, ga dan door naar vraag 6.


Is het antwoord nee of is er twijfel, bel: 020 495 20 23

6) Brand Identity

Is het merkenbeleid een logisch vervolg op het intern en corporate merkbeleid: - hebben we een merkenstrategie, waarbij de theoretische mogelijkheden zijn afgebakend, - ligt dat vast, voor iedereen toegankelijk, - zijn er dan ook zgn. merkhandboeken die per merk maat- en richtinggevend zijn, - kennen we de doelgroepen, zijn we ons ervan bewust dat: - met de huidige technologie doelgroepen verworden zijn tot N=1, gedragsgroepen dus, - dat doelgroepen aanbieders zijn geworden en aanbieders doelgroepen, -dat reclame in de traditionele zin van het woord, meer dan ooit een ondergeschikte rol speelt, - dat we inmiddels ook (kunnen) weten welke helft (of meer) van het budget weggegooid geld is, dus niet meer onvermijdelijk, - dat nog steeds DM en CRM, mondjesmaat en veelal amateuristisch worden toegepast, omdat het niet ‘sexy’ is en veelal geen verankering hoog in de hiërarchie heeft. Is het antwoord ja, ga dan door waar je mee bezig bent, het kan niet anders dan dat je heel succesvol bezig bent of in ieder geval op weg naar ………


Is het antwoord nee of is er twijfel, bel: 020 495 20 23


Team Bruns

Powered by Marga van der Kroon - 2014/2016

Disclaimer | Privacy