Uw partner op het gebied van:

logo Team Bruns

Merkenbeleid

logo Team Bruns

Marketing

logo Team Bruns

Communicatie

Hoe denken we?


Het merk is het meest waardevolle bezit van een onderneming. De meeste organisaties benutten hun merkwaarden slechts ten dele: zowel intern als extern.


Team Bruns maakt de merkwaarden zichtbaar, helpt die te benutten en het resultaat te maximeren door geïntegreerd advies op drie niveau`s:


 • intern;
 • corporate;
 • product.

We onderscheiden ons door:


 • toonaangevend te zijn op het gebied van merkenbeleid, marketing en communicatie;
 • onze vernieuwende succesvolle organisatievorm;
 • onze focus op het eindresultaat;
 • middelenvrije advisering;
 • direct contact met senior mensen;
 • flexibiliteit;
 • doelgerichtheid;
 • het Tonkin Model® ;
 • onze speerpunten: MVO, integratie on- en offline, internal/external branding, innovaties en generatie marketing.

 • Complexe situaties terugbrengen tot de essentie, als startpunt voor een verrassende en effectieve strategie;
 • Een scherp analytisch vermogen gekoppeld aan een laterale en associatieve denkkracht: kennis koppelen aan creativiteit;
 • Een vernieuwende werkwijze die wordt gekenmerkt door het ontbreken van overbodige structuren en overhead;
 • Optimale flexibiliteit.

 • No-nonsens;
 • Inventief;
 • Plezier.

Organisaties die net zo gedreven zijn als wij om er alles uit te halen wat er in zit en die op basis van partnerschap willen samenwerken


 • Op basis van het Tonkin Model®.

  Dertig jaar ervaring heeft TEAM BRUNS in een geheel eigen methodologie vervat waaruit het Tonkin Model® is voortgekomen.

  Het Tonkin Model geeft onderlinge verbanden aan ten behoeve van het merkenbeleid. Het laat zien dat de visie en missie de aanjagers zijn van al het intern- en extern handelen en daarmee allesbepalend zijn voor de beeldvorming van een organisatie en haar merken. De grondslag voor de visie en missie ligt opgesloten in de juiste:


  • Identificatie van bestaande en gewenste identiteitselementen (de ambitie);
  • Volgorde van opbouw van die elementen;
  • Vaststelling van de onderlinge samenhang op drie merkniveaus, te weten intern, corporate en commercieel.


Tonkin model


We lopen het Tonkin Model® graag eens met u door in een persoonlijk gesprek.


Powered by Marga van der Kroon - 2014/2016

Disclaimer | Privacy